Ważne!

Ważne!

Do 26.04.2020r. został przedłużony czas kształcenia na odległość.

Informujemy również, iż w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostały zmienione przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia w okresie ograniczonego funkcjonowania placówek oświatowych.
Została również stworzona możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów na odległość, dlatego prosimy o systematyczne realizowanie z dziećmi przesyłanych zadań. Wszystkie karty prac oraz prace plastyczne należy dostarczyć do wychowawcy grupy pierwszego dnia po wznowieniu zajęć w przedszkolu.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19