Drodzy Rodzice,
bardzo dziękujemy za przesłane deklaracje oraz za wszystkie ciepłe słowa! 
Po analizie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego  oraz przesłanych deklaracji organ prowadzący  Niepublicznego Przedszkola Little HARVARD podjął decyzję, iż
Przedszkole Little HARVARD wznowi działalność w placówce w dniu 25.05.2020r.
Rozumiemy Państwa obawy. Do tego czasu będziemy kontynuować naukę online.
Przypominamy o zbieraniu wszystkich prac dzieci i dostarczeniu ich nauczycielom pierwszego dnia po wznowieniu działalności placówki.

Prosimy również o prowadzenie rozmów z dziećmi, aby przygotować ich na spokojny powrót do przedszkola z nowymi zasadami:
- Rodzice nie będą mogli wchodzić na teren placówki, bowiem część naszej szatni jest w ciągu komunikacyjnym pomiędzy salami i toaletą.
- Dzieci będą mogły być przyprowadzane do godz.9.30 i odbierane przez dyżurującego nauczyciela, który wykona pomiar temperatury bezdotykowym termometrem.
- Tradycyjne szczotkowanie zębów zostanie zastąpione płukaniem zębów płynem do higieny jamy ustnej (prosimy o zakup).
- Prosimy o dostarczenie mat do jogi, bowiem dużo zajęć będziemy realizować na świeżym powietrzu.

Bardzo prosimy osoby, które do dnia dzisiejszego nie przesłały deklaracji o pilne uzupełnienie braków.
Dzieci, których Rodzice nie prześlą deklaracji  na maila biuro@littleharvard.pl i informacji o zrozumieniu zadań przypisanych rodzicowi wynikających ze wskazań MZiPS nie będą mogły uczęszczać do Przedszkola Little HARVARD.

 

Jeśli mają Państwo jakieś dodatkowe pytania cały czas zachęcam do kontaktu telefonicznego.

Dyrektor Little HARVARD
Marta Natalia Romanow