Szanowni Nauczyciele i Rodzice. Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Dyrektora Little HARVARD Niepublicznego Przedszkola 

ZARZĄDZENIE
Dyrektora Niepublicznego Przedszkola Litlle HARVARD w Gdańsku z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Niepublicznego Przedszkola Litlle HARVARD w Gdańsku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CO
VID-19z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku szkolnym 2019/2020.

Na podstawie:
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
oraz
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dyrektor Przedszkola, zarządza co następuje:


§ 1

W związku § 4 umowy o świadczenie usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego dyrektor przedszkola odwołuje zajęcia z dniem 25.03.2020r do dnia 10.04.2020r lub do odwołania.

§ 2

Od 25-03-2020 przedszkole wprowadza system realizacji podstawy programowej poprzez naukę zdalną w domu.

Codziennie za pomocą poczty elektronicznej będzie wysyłany do rodziców plan pracy z dzieckiem w warunkach domowych. Dodatkowo na stronie serwisu internetowego Facebook:
https://www.facebook.com/littleharvardgdansk/?ref=bookmarks 
publikowane będą dodatkowe zadania do realizacji oraz krótkie filmiki zawierające zagadki i bajki do odsłuchania.

§ 3

Nauczyciele Niepublicznego Przedszkola Litlle HARVARD w Gdańsku w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. lub do odwołania zgodnie z nowymi przepisami są zobowiązani do prowadzenia kształcenia na odległość.
Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

§ 4

Dyrektor Przedszkola zobowiązuje wszystkich nauczycieli do zdalnej pracy i udzielania pomocy merytorycznej oraz technicznej innym nauczycielom i rodzicom w celu realizacji kształcenia na odległość.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.03.2020r i obowiązuje do odwołania.

 

Dyrektor Przedszkola

Marta Natalia Romanow